Hurtownie elektryczne

Kraków

12 269 42 06

Myślenice

12 272 02 79

Masz pytania?

Nasi eksperci chętnie udzielą Państwu dodatkowych informacji.


ZPUE Rozdzielnice średniego napięcia

Rozdzielnica SN (średniego napięcia) - Rotoblok

Nowoczesna, wnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia typu „ROTOBLOK”, przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu.
 

W przypadku potrzeby zastosowania pól o innym wyposażeniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres zmian uzgodnić z producentem.
                                                          
 

Podstawowe dane techniczne
  Rotoblok 24 Rotoblok 17,5 kV
Napięcie nominalne sieci 20 kV 15 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV 17,5 kV
Częstotliwość znamionowa/Liczba faz 50 Hz/3 50 Hz/3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie
krótkotrwałe częstotliwości sieciowej
50 kV/60 kV 55 kV/63 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie
udarowe piorunowe 1,2/50 µs
125 kV/145 kV 95 kV/110 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A/1250 A 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA (1s)/20 kA (1s) 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA/50 kA 40 kA
Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC AF 16 kA(1s) AF 16 kA(1s)
Stopień ochrony IP 4X IP 4X


Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR 2V
w zależności od napięć po stronie SN:

Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 60,6 A 630 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 48,1 A 1250 kVA
20 kV 46,2 A 1600 kVA


Rozdzielnica SN (średniego napięcia) typu Rotoblok SF

Rozdzielnica typu Rotoblok SF składa się z pojedynczych pól stanowiących odrębne moduły. Każde pole posiada zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, w którym znajduje się aparatura łączeniowa. Produkcja jak i testy przeprowadzone na każdym wyprodukowanym polu gwarantują ich działanie w różnych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych. Izolacja całkowita rozłącznika jak i uziemnika szybkiego w Sf6 pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielni, zapobiegając zakurzeniu się oraz wytrzymując ewentualne zalanie wodą stacji transformatorowej. Pełna izolacja rozłącznika SF6 zmniejsza również czynności związane z utrzymaniem rozdzielni i znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Połączenie poszczególnych modułów rozdzielni realizowane jest w górnej części pól za pomocą trzech szyn zbiorczych montowanych równolegle z zachowaniem izolacji powietrznej. Dolna część pola stanowi przedział przyłączy kablowych w izolacji powietrznej realizowanych standardowymi głowicami kablowymi. System zawiera gamę pól np.: liniowe, transformatorowe, pomiarowe, sprzęgłowe, odgromnikowe, pozwala to na dowolną konfigurację stacji transformatorowych o jednym lub więcej transformatorach. Rozdzielnica może być stosowana w sieci rozdzielczej SN energetyki zawodowej na napięcie do 24 kV w stacjach transformatorowych SN/nN oraz w średnionapięciowych stacjach odbiorczych lub rozdzielczych. Pola liniowe, transformatorowe i sprzęgłowe rozdzielnicy mogą być wyposażone w napęd silnikowy. Mechanizm elektryczny przystosowany jest do współpracy ze wszystkimi systemami sterowania i nadzorowania (drogą radiową, siecią telefoniczną, łączami światłowodowymi itp.). Pola transformatorowe mogą być wyposażone w cewkę wyłączającą, umożliwiającą zdalne wyłączanie pola. Pola rozdzielnicy Rotoblok SF, oprócz wypełniania określonych funkcji, spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa montażu i eksploatacji. Ponadto wyposażone są w specjalne okienka inspekcyjne do kontroli temperatury styków. Podstawowe wymiary pól wynoszą: (szerokość/wysokość/głębokość) 500(375)/1950/950 mm. W wykonaniu o głębokości 1050 mm pola z kanałem do odprowadzenia gazów powstałych podczas zwarcia łukowego. Istnieje także możliwość konstrukcji pól rozdzielnicy typu Rotoblok SF wyposażonej w wyłączniki SN typu HD4/R, VD4/R produkcji ABB lub ISM/TEL produkcji Tavrida Electric.

                                                       

Podstawowe dane techniczne
Napięcie nominalne sieci 20 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV
Częstotliwość znamionowa/Liczba faz 50 Hz/3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Prąd znamionowy ciągły 400 A / 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA (1s) / 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA / 50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 16 kA(1s)
Stopień ochrony IP 4X

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V i GTR SF 2VM w zależności od napięć po stronie SN:

Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 77 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA